ประกาศ >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื่นที่เข้าร่วมพิธีดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 คุลาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX และติดแล็คซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าจอ LED ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 6 จอ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าเต้นท์ เสื่อลวดปูภายในเต้นท์ เวที พัดลมไอน้ำ และพัดลมระบายอากาศ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งผ้าระบายบริเวณกระถางต้นดาวเรืองและกระถางต้นไม้อื่นที่มีสีเหลืองบริเวณวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขรหัสพัสดุ 417-58-0028 สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑในการสำรวจ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร {SK park} จำนวน 3 เครื่อง >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างประดับผ้าดำขาว บริเวณหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกกึ่งพ่วง 3 เพลา >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-0386 สค จำนวน 4 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน บจ - 644 สค จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอีดสันกาว ข้อบัญญัติ องค์การบริการส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 เล่ม >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทาสีรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเซ้า) มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-3786 สค รวม 2 คัน จำนวน 9 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้อรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัย และดูแลระบบสารสนเทศ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 11,10,9 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานบริเวณชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับถอยหลัง) บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร , สามแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมราวสะพาน ค.ส.ล. บนถนนสายวัดกลางเชื่อมต่อเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ จำนวน 2 แห่ง >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงพื่นที่ชั้น 1 ภายในอาคารสำน้กงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่4,8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่2,8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 1ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สค.ถ. 37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องอนุบาลและอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้าม ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสีวาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเถอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเเพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่ 2,8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงปั๊มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเถอบ้านแพ้วเชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,.6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ถึงวัดเจ็ดโคก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5, 6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่ 4,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) )ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงปั้มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สค.ถ.37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขคเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสายเจษฏางค์วิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก - วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวิรุณราษฎร์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 2,3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2 ) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนะที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทราสาคร (SKpark) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล.3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 4 วัน สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารอเนกปนะสงค์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลนครอ้อมน้อย 3 เมศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าเสา (หลังเก่า) ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ที่ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลีบยคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่สาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย 304A) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก เชื่อมหมู่ที่ 4,5 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายบ้านสหกรณ์นาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อระบบไฟส่องสว่างของตัวอาคาร สำนักงานองค์การลริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่สาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 เชื่อหมู่ที่ 2 ตำบลคลองนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทพกาญจณา
หมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบถนนท่ากระบือ - บ้านปล่องเหลี่ยม (สาย สค 4014) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่)หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเลียบคลองตัน หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิริชัย หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนางเซี๊ยะ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมต่อถนนสายคลองครุ - ศรีเมือง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษา ซอย 8 หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครเชื่อมต่อตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 3)หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแคราย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมถนนสาย สค.106C ซอยเชิดมหาชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1,9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปราราณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหลกพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย 304 A) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแป๊ะกง-วัดนางสาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์นาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดกระโจมทองฝั่ง
เหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตำบลแคราย เชื่อมซอยเทพกาญจนา ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิงห์ชัย หมูที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด (ชุมชนบ้านใต้วัด) เขตเมศบาลตำบลบางปลา เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอต วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 สาย >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานจ้างว่อมรถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอต วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนท่ากระบือ -
บ้านปล่องเหลี่ยม (สายสค 4014) หมู่1ตำบลท่าไม้ เชื่อมหมู่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกงระยะที่3 หมู่ที่ 5,6,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่พาสวัสดิ์
หมู่ที่1,9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด(ชุมชนบ้านใต้วัด) เขตเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดกระโจมทองฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย เชื่อมซอยเทพกาญจนา ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถปรับปรุงพื้นและก่อสร้างกำแพงบริเวณด้านหน้าบ้านพัก
>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางจ้างปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินด้านหน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก เทศบาลนครสมุทราคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางขุดลอกคลองเจ๊กจุ่น เริ่มต้นบริเวณเขตติดต่อตำบลท่าทราย ไปทางเทศบาลนครสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานซ่อมแซมระบบประปาและระบบสุขภัณฑ์ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอดแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยปล่องเหลี่ยม 2 (ซอยท่าตอ) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 3) >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างขุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณเลียบคลองแครายใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยี่ออง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านสาครธานีถึงวัดเจ็ดโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 5 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น 091-47-0004 >> รายละเอียด
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชับ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ การสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณ
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณเลียบคลองแครายใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบางยี่ออง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านสาครธานีถึงวัดเจ็ดโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปล่องเหลี่ยม 5 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางจ้างจัดทำสื่อปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2559 >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังประตูฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัยง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองคัดเค้า (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อม หมู่ที่5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ รายละเอียดงานจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื่นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษร์สโมสร (ครั้งที่ 2)) >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำฝนอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่หลังประตูฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย ตำบลโรงเข้ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
รายละเอียดงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองราษฏร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองเทพกาญจณา หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
รายละเอียดงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
รายละเอียดงานจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคi >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาปรับปรุงเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประกาศสอบ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและ โรงเรียนหลักสี่ราษฏร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศสอบ จัดจ้างติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) จำนวน 3 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศสอบ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเกาะกลาง ถนนเอกชัน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการเทพื้นคอนกรีตด้านหลังและด้านข้างบริเวณถังเก็บน้ำบาดาลพร้อมทางลาดขึ้นโรงจอด ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2558 >> รายละเอียด
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมวลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งถายในและภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง >> รายละเอียด
ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา >> รายละเอียด
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการการปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกล องต์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
คุณลักษณะและคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างการจ้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
คุณลักษณะระบบข่ายสาย LAN และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
การจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร จำนวน 33 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่1 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดินกันน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 3) ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนดินกันน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนผ้าใบเอนกประสงค์ป้องกันอุทกภัย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมฝ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะเข้ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเกษตร หมู่ที่12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 3 แห่ง >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์
หมู่ที่ 1,9,2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ประจำภาคเรียน ที่ 1/2558 >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อปู่ทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 88 ชุด >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 2, 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมชนสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว
เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 174 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม
รหัส สน.ศท.4/12 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสถานีอนามัยบางกระเจ้า
หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักสอง-รางสายบัว
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 10 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยคลองมะเดื่อ 6 หมู่ที่ 5
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนผ้าใบอเนกประสงค์ป้องกันอุทกภัย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 6 เครื่อง
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 แห่ง >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อชั้นหนังสือ จำนวน 20 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x50x150 เซนติเมตร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคางานจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปล่องเหลี่ยม
บริเวณบ้านผู้ใหญ่สร้อย หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม
รหัส สน.ศท.4/12 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 4
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร หมู่ที่ 7
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า
เชื่อมต่อวัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 26 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปลายคลองน้อย หมู่ที่ 3
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,400 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองทวีผล บริเวณบ้านนายเชาว์ พ้นภัย
หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 99 (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเสาพัฒนา
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฟุ้งประชา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอสะพาน คสล.บริเวณสี่แยก
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่2) เลียบคลองสหกรณ์
และเลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,6,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรุ่งสุวรรณ หมู่ที่ 12
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรุ่งสุวรรณ หมู่ที่ 12
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสวนหลวง ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมชนสารภี หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายนา-พาดหมอน
หมู่ที่ 4, 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเมนต์
์ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม หมู่ที่ 3
ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหนองนกไข่
่ หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมตำบลนาดี, เชื่อมตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 5,7,10
ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเจ็ดศอก
หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 26 คัน
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-รางมอญ (สายภูมรินทร์)
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 183 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน960 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3
ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง, หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อขนมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาแดงบนถนนเลียบ
คลองชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะเข้ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 365 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 650 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 2,040 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,322 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา
จำนวน 88 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 24 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 960 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศ
ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 181 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 20,000 ชุด >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)
>> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 12 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ สค 2439 (ซอยมะขามหวาน)
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองราษฎร์พัฒนา 6
ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
อิงตามแบบ สปช. 2/28 พร้อมอาคารประกอบ 3 ชั้น (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านแพ้ว-คลองตัน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดศรีเมือง-ครองครุ หมู่ที่ 6
เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองน้อย หมู่ที่ 1
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 8,3
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งประชาบุญวัฒน์ หมู่ที่ 5,6,7,8
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุดินถม จำนวน 1,200 ลบ.ม. และวัสดุลูกรัง จำนวน 800 ลบ.เมตร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 220 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
อิงตามแบบ สปช.2/28 พร้อมอาคารประกอบ 3 ชั้น >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 ขนาด 50 กิโลกรัม จำนวน 1,200 กระสอบ
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ (เมธิลยูจินอล)
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2,130 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คัน
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 71 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาก่อสร้างเสาธงโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายบอกสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 สายทาง รวม 161 ป้าย >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6
ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง, หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียนวัดบางปิ้ง หมุ่ที่ 2
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแบบอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย1)
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 4,2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา
จำนวน 89 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช1
และ 3 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 540 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ >> รายละเอียด
สอบราคาก่อสร้างเสาธงโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3
ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแนวลิขิต
หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 585 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6
ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่จอดรถบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2,130 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าเสา
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์ ตำบลอำแพง
อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์
หมู่ที่ 4, 5 ตำบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้วฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน คสล. ริมคลองราษฎร์พัฒนา 6
หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง
หมู่ที่ 5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,340 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 160 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการและจินตนาการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต
ิ ประจำปี 2557 จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,045 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดานโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
จำนวน 216 ตัว >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,217 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า หมู่ที่ 6
ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 14 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องพล็อตเตอร์แบบลายเส้นสีน้ำเงินพื้นสีฟ้า ระบบ LED แบบ Multifunction
จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ
และโทรทัศน์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ป้องกันอุทกภัยบริเวณคลองในพื้นที่
หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 หลัง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
(SK park)>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet)
จำนวน 3 แห่ง>> รายละเอียด

ประมูลซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร จำนวน 6 รายการ รวม 28 ชุด >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 193 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงเส้นจราจรถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 สายทาง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132 ตารางเมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,350 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 28 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 14 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด

สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 20,000 ชุด >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายนา หมู่ที่ 4,5
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เชื่อมเขตตำบลจินดา อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,300 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายกระซ้าขาว-บ้านบ่อ (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง สำหรับโรงเรียนวัดหลักสี่-
ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 800 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 16 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง หมู่ที่
5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 จำนวน 1,500 กระสอบ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 204 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน คสล.ริมคลองราษฎร์พัฒนา 6 หมู่ที่ 1
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด

สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระซ้าขาว-บ้านบ่อ หมู่ที่ 1
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 240 ชุด
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2-คลองบางหญ้า ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2-เอกชัย ตำบลนาดี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช หมู่ที่ 5
ตำบบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง
หมู่ที่ 5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ในเส้นทางสายหน้าวัดกระโจมทอง เชื่อมสายเจ็ดริ้ว-
หลักสอง หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองราษฎร์พัฒนา6
หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1,095 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 21 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 จำนวน 1,500 กระสอบ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อโต๊ะสำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 110 ตัว >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 2,3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายอเนกอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองมะเดื่อ 13 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ตอนที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปั๊มบางจาก หมู่ที่ 1,5 ตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย สค 3049 (บ้านวัดหนองนกไข่-บ้านวังนกไข่)
หมู่ที่ 4, 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงเสริมหินใหญ่ หมู่ที่ 2 (กำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่แปรงฟันมีหลังคาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองนางนม ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ (เมธิลยูจินอล) ขนาด 10 ซีซี.
จำนวน 2,000 ขวด >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2555 >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 700 ลบ.เมตร และวัสดุหินคลุก จำนวน 1,800 ลบ.เมตร
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,200 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 184 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
.